+ Adam Hrabia (15.12.2021)

+ Adam Hrabia (15.12.2021)

19.07.2022 g. 18.00   od żony Heleny
21.07.2022 g.   7.00   od syna Witolda z żoną
14.08.2022 g. 11.00   od córki Marty z mężem i synem Mateuszem
09.08.2022 g.   7.00   od syna Piotra
04.08.2022 g.   7.00   od Ireny Adamczyk
09.07.2022 g. 18.00   od rodziny Standera i Dyba
26.07.2022 g.   7.00   od sąsiadów z ul. Kwiatowej
27.07.2022 g. 18.00   od siostry Marii i siostrzeńca z rodziną

 

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE

– od rodz. Bałów
– od rodz. Rodzików i Skowronków z Liszek
– od Straży Miejskiej w Krzeszowicach
– od wnuków: Joanny, Moniki i Jakuba
– od kolegi Ryszarda Zorychta z żoną
– od Jolanty, Jarosława, Barbary z rodz.
– od Anny Stryczek z synem Kacprem
– od rodz. Kaleta
– od rodz: Rodzików, Bastrów i Litwinków
– od Zofii Solek
– od Beaty i Dariusza Kędysów z dziećmi
– od Bogusławy i Wiktora Mazur z Irlandii
– od chrześnicy Barbary z mężem
– od rodz. Pałków i Falbierskich z Rudna
– od rodz. Rysiów z Rudna
– od rodz. Kalinowskich
– od znajomych z ul. Wyzwolenia
– od Roberta Sikory