+ Jan Bartnicki (5.01.2022)

+ Jan Bartnicki (5.01.2022)

21.08.2022 g. 17.00   od córki Jolanty z mężem i dziećmi
02.09.2022 g.   7.00   od sąsiadek z bloku: Teresy i Marii

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE

– od Elżbiety i Janusza Marczak z rodz. z Płocka
– od Krzysztofa z żoną i córką
– od Bogdana Pobożniaka z rodziną