+ Jerzy Nowak (28.08.2021)

  • + Jerzy Nowak (28.08.2021)

24.03.2022 g.   7.00   od żony Barbary
25.03.2022 g.   7.00   od szwagierki Danieli
03.03.2022 g.   7.00   od sąsiadów z klatki z bloku przy ul. Żbickiej 20
22.03.2022 g.   7.00   od sąsiadów z klatki z bloku przy ul. Żbickiej 20
18.01.2022 g.   7.00   od Róży M.B. Karwaryjskiej
03.05.2022 g. 17.00   od brata Zygmunta z rodziną
30.03.2022 g. 18.00   od siostry Teresy
07.04.2022 g.   7.00   od siostrzenicy Małgorzaty z mężem i dziećmi
12.04.2022 g.   7.00   od siostrzeńca Przemysława z żoną i dziećmi
19.04.2022 g.   7.00   od siostrzeńca Aleksandra z żoną i dziećmi
21.04.2022 g.   7.00   od siostry Barbary z mężem
25.04.2022 g.   7.00   od siostrzenicy Agnieszki z mężem i synem
29.04.2022 g.   7.00   od siostrzeńca Tomasza z żoną
13.04.2022 g. 18.00   od sąsiadów z I-szej klatki
29.05.2022 g. 18.00   od Bogusławy i Bartosza Nowaków
03.04.2022 g. 11.00   od Brygidy i Roberta Kuczarów z dziećmi
23.03.2022 g.   7.00   od rodziny Pałków z Brzeska
26.03.2022 g.   7.00   od Bartka z rodziną

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE

– od chrześniaka Bogdana z rodz.
– od Anny Hynek z rodz.
– od sąsiadki Ireny Godyń
– od sąsiadów Kucharskich
– od sąsiadów Michułków
– od Grażyny Kwaśniewskiej z rodziną
– od Elżbiety i Marka Ślusarz
– od rodziny Chyrców
– od Sylwii Grzegorzek i Zosi
– od rodz. Kulczyckich
– od rodz Molików
– od szwagra Mietka z rodz.
– od Józefy Ziąbek z Siedlca
– od Marzeny i Dariusza Żbików
– od Franciszka Mitki z rodz.
– od rodz. Grodowskich z rodz.
– od Ireny Nowak
– od Jadwigi Tkaczyk z dziećmi
– od rodz Mazurów i Matusików
– od Ewy, Witka i Mateusza Mysłek
– od Marty z mężem
– od Danuty i Krzysztofa Nowak z rodz
– od OSP Czatkowice
– od OSP Czatkowice