+ Józef Grabysa (12.11.2021)

+ Józef Grabysa (12.11.2021)

16.06.2022 g. 11.00   od żony i syna Dawida
20.05.2022 g.   7.00   od rodz Pogan
02.06.2022 g.   7.00   od córki i wnuków
06.06.2022 g.   7.00   od sąsiadów z bloku

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE

– od syna Piotra z rodz.
– od syna Pawła z rodz.
– od rodz. Najnertów
– od Natalii Wcisło
– od rodz. Bujakiewiczów
– od Justyny Chmiel z rodz.