+ Leopold Janus (29.04.2024)

+ Leopold Janus (29.04.2024)

28.12.2024 g.   7.00   od rodz. Marszałków
30.01.2025 g.   7.00   od chrześniaka Kazimierza z rodz.
18.02.2025 g.   7.00   od chrześniaka Zbigniewa z żoną
24.12.2024 g.   7.00   od bratowej z rodz.
10.02.2025 g. 18.00   od syna Pawła z żoną
01.02.2025 g.   7.00   od wnuka Sebastiana
22.02.2025 g.   7.00   od wnuka Mateusza
11.03.2025 g.   7.00   od wnuka Michała
21.03.2025 g. 18.00   od synowej Haliny i wnuka Łukasza z rodz.
06.03.2025 g.   7.00   od Stanisławy Rudel
25.02.2025 g. 18.00   od rodz. Gleniów z Czatkowic

MSZE SW. ODPRAWIANE PRZEZ O. ROBERTA WIECZORKA W SUDANIE POŁUDNIOWYM

 

– od kuzynów z Krakowa
– od siostrzeńca Zdzisława z rodz.
– od sąsiadów Kuśnierzów
– od rodz. Niebudków i Śmiechów