+ Maria Mazur (20.10.2021)

+ Maria Mazur (20.10.2021)

30.05.2022 g. 18.00   od męża
02.06.2022 g. 18.00   od córek
03.07.2022 g. 17.00   od męża i córek
13.04.2022 g.   7.00   od Teresy Kuczara z rodziną
26.04.2022.g.   7.00   od Barbary i Krzysztofa Kuczara z rodz.
30.04.2022.g.   7.00   od Zofii Spyra, Renaty Janus i Władysława Rudel
04.05.2022.g.   7.00   od rodz Janusów, Jarosów i Koziołów
27.04.2022.g.   7.00   od koleżanek i kolegów z pracy córki Małgorzaty z firmy „IGLOTEX”
16.05.2022 g.   7.00   od sąsiadek

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE

– od koleżanek Janiny i Ewy
– od brata z rodz.
– od przyjaciół córki Joanny
– od przyjaciół córki Joanny
– od Agaty Piszczek z rodz.
– od koleżanek i kolegów córki Małgorzaty z działu łańcucha dostaw
– od rodz. Zwolińskich
– od koleżanek i kolegów z pracy córki Małgorzaty z firmy „IGLOTEX”
– od koleżanek i kolegów z pracy córki Małgorzaty z firmy „IGLOTEX”
– od koleżanek i kolegów z pracy córki Małgorzaty z firmy „IGLOTEX”
– od koleżanek i kolegów z pracy córki Małgorzaty z firmy „IGLOTEX”
– od Stanisławy i Ireny Mazur
– od Haliny i Stanisława Stasiak z rodz.
– od Jolanty i Adama Szmigiel
– od kuzynów Józefa i Macieja Ropków
– od Barbary i Zbigniewa Wyrwa
– od chrzestnego Romana Ropki
– od Marcina i Eweliny Dębiec
– od Marty i Bohdana Dębiec z rodz.