+Marian Świt (29.06.2022)

+Marian Świt (29.06.2022)

09.02.2023 g. 18.00   od żony
17.02.2023 g. 18.00   od syna Piotra z żoną
24.02.2023 g. 18.00   od syna Rafała i Amber
04.02.2023 g.   7.00   od wnuków Sebastiana i Krystiana
31.01.2023 g.   7.00   od sąsiadów z ul. Szarych Szeregów 6 klatka III
06.02.2023 g.   7.00   od sąsiadów z ul. Szarych Szeregów 6 klatka III
05.03.2023 g.   7.30   od siostry Stanisławy z rodziną
10.03.2023 g.   7.00   od sąsiadów z ul. Szarych Szeregów 7

Msze św. odprawiane na Ukrainie

– od rodz Trojnarów z dziećmi
– od Anny i Stanisława Kasprzyk z rodziną
– od rodz Sarnków
– od Antoniny Godyń z rodz.
– od koleżanki Teresy Adamowicz
– od siostry Danuty z chrześnicą
– od córki Edyty
– od rodziny Kwaśniewskich
– od rodziny Tarkowskich