+ Mirosław Milewski (8.06.2022)

+ Mirosław Milewski (8.06.2022)

29.01.2023 g.   9.00   od żony
14.01.2023 g.   7.00   od syna Grzegorza
28.01.2023 g.   7.00   od córki z rodziną
24.01.2023 g. 18.00   od syna Jarosława z rodz.
02.01.2023 g.   7.00   od sąsiadów z osiedla Ćmany
07.01.2023 g.   7.00   od sąsiadów z osiedla Ćmany
03.02.2023 g. 18.00   od sąsiadów z osiedla Ćmany
26.01.2023 g.   7.00   od Antoniny Bieleckiej z rodziną

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE

– od rodz. Kądziołów i Wyznakiewiczów
– od dyr., grona pedagog. oraz prac. administracji i obsługi SP nr 2
– od Teresy i Stanisława Kulczysckich
– od Anny i Pawła Bogdanowicz z dziećmi
– od Anny i Pawła Bogdanowicz z dziećmi
– od Łucji i Andrzeja Bogdanowicz z dziećmi
– od rodz. Gwizdałów
– od Moniki Dudek z rodz.