Nasi kapłani

Proboszcz :

ks. Kanonik mgr Karol Szałas
Święcenia kapłańskie : 1989 rok

Wikariusz :

ks. mgr Robert Michałek
Święcenia kapłańskie : 1995 rok