Ogłoszenia Duszpasterskie – XXX Niedziela Zwykła (25.10.2020)

W przyszłą niedzielę wypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Nieszpory żałobne o godz. 14.00, a potem przejście na cmentarz. Procesja z modlitwami za zmarłych na cmentarzu, a o godz. 15.00 Msza św. W razie niemożności odprawiania na cmentarzu, wówczas w kościele o godz. 15.00 Msza św. a przed mszą różaniec za zmarłych. O godz. 16.30 w kościele nie będzie już nabożeństwa różańcowego z wypominkami.

Przed Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym pamiętajmy o uporządkowaniu grobów na cmentarzu. Szkło i plastiki wrzucamy do kontenera, a trawę obok kontenera na śmieci. Na niektórych grobach od wielu lat nieuporządkowanych, jest kartka z prośbą o konsultację w tej sprawie z ks. dziekanem w kancelarii (najlepiej we wtorki). Jeśli się nikt nie zgłosi, na ich miejscu odbędą się nowe pochówki.

W przyszłą niedzielę nie będzie zmianki różańcowej. Zmianka będzie  8.11.

W następną niedzielę składka będzie przeznaczona na dokończenie budowy kościoła i plebanii

W kancelarii i w zakrystii przyjmujemy na wypominki roczne i listopadowe.

W listopadzie w dni powszednie o godz. 17.30, a w niedziele o 16.30 w kościele – różaniec za zmarłych z wypominkami.

W ubiegłym tygodniu na budowę i wykończenie kościoła i plebanii złożyły ofiarę oraz wpłaciły na konto parafialne rodziny z ul. Długiej(3), Kwiatowej, Sosnowej, Szarych Szeregów(2) i Żbickiej. Serdeczne Bóg zapłać.

Informujemy Parafian, którzy dzierżawili parafialne ogródki działkowe przy boisku sportowym w Krzeszowicach, że tej jesieni będą rozwiązane umowy dzierżawne.
W planach zagospodarowania Miasta ten teren został z Gminą wymieniony na inny, a ten zostanie przeznaczony pod inwestycje. Należy zatem opuścić dotąd uprawiane działki, a jeśli ktoś z działkowiczów jest zainteresowany nowym terenem działkowym, to należy zgłosić się do Burmistrza, który może wydzierżawić inne tereny pod taką działalność.

Z kalendarza liturgicznego:

Środa – święto świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza