+ Robert Stachowski (12.01.2022)

+ Robert Stachowski (12.01.2022)

05.09.2022 g. 18.00   od żony i dzieci
22.08.2022 g. 18.00   od rodziców
31.08.2022 g.   7.00   od teściów
26.08.2022 g.   7.00   od babci Weroniki
29.08.2022 g.   7.00   od babci Anny
21.08.2022 g.   7.30   od rodz. Ślusarczyków i Doroty Horąży
13.08.2022 g.   7.00   od Małgorzaty Góreckiej Kłosowicz
10.08.2022 g.   7.00   od ojca chrzestnego z rodziną

 

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE

– od szwagra Rafała z rodz.
– od Anny i Marcina z rodz.
– od rodz. Woźniaków
– od Grażyny i Krystyny
– od Anny i Włodzimierza Skotnicznych i rodz. Strumińskich
– od przyjaciół: Małgorzaty i Edwarda Podoba z rodz.
– od dyr., grona Pedagog., i uczniów SP nr 2 w Krzeszowicach
– od prac. Stacji Kolejowej w Krzeszowicach
– od prac. Stacji Kolejowej w Krzeszowicach
– od prac. Stacji Kolejowej w Krzeszowicach
– od Teresy Starzykiewicz i Barbary Sękala
– od rodz. Szmagier
– od rodz. Piszczków i Palichów
– od Marii i Józefa Gacek
– od rodz. Rysiów wraz z Romą
– od rodz. Rysiów wraz z Romą
– od rodz. Porębskich
– od sąsiada Janusza Samiec z rodz.
– od sąsiadów z ul. Modrzewiowej
– od rodz. Korzonków z Tenczynka
– od sąsiadów: rodz. Matysików, Ani Rówińskiej i Kasi Dulowskiej
– od rodz. Kurdzielów