Chrzest Święty

Chrzest św Parafia św Jana Pawła II Krzeszowice„…Chrześcijanin rodzi się jako nowy człowiek. W tym właśnie Sakramencie.
Chrzest ma bowiem moc dawania nowego życia,życia Bożego…”

św. Jan Paweł II

Chrzest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament ( pierwszy , bo bez niego nie można przyjąć innych sakramentów; najpotrzebniejszy, bo bez niego nie można się zbawić), który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże, czyni członkami Kościoła Katolickiego i wyciska na duszy niezatarte znamię przynależności do Chrystusa Pana.

 

Wybierając termin Chrztu dziecka należy brać pod uwagę:

  • stan zdrowia dziecka,
  • zdrowie matki,
  • czas na przygotowania do Chrztu.

Chrzest powinien odbywać się w pierwszych tygodniach po narodzinach dziecka. Zgodnie z prawem kanonicznym najlepszym terminem jest niedziela, gdyż sakrament Chrztu jest nawiązaniem do obrzędu zmartwychwstania Chrystusa w Niedzielę Wielkanocną. Chrzest uwalnia dziecko od grzechu pierworodnego i umożliwia mu tym samym przejście ze śmierci grzechu do życia, jako dziecka Bożego. Wskazane jest, by sakrament Chrztu był udzielany podczas Mszy świętej, by tym samym cała wspólnota kościelna mogła uczestniczyć w tym obrzędzie.

W wyjątkowych wypadkach, takich jak ciężka choroba dziecka, Chrzest może odbyć się zaraz po narodzinach. W takiej sytuacji nie obowiązuje zasada udzielania Chrztu w niedzielę.

Wybierając kościół należy pamiętać o tym, by:

  • należał do parafii chrzczonego.

Tylko nieliczne sytuacje pozwalają na odstępstwo od przyjętych zasad kościelnych:

  • gdy narodzone dziecko jest chore,
  • gdy parafianin nie ma możliwości dotarcia do swojej parafii.

Wówczas prawo kanoniczne dopuszcza możliwość udzielenia sakramentu Chrztu poza obrębem kościoła.

 

 Na co najmniej dwa tygodnie przed chrztem zgłaszamy się do kancelarii parafialnej ( przy parafii św. Jana Pawła II w środy i piątki w godz 8,30-9,30; lub we wtorki i czwartki w godz. 17-18) w celu zapisania dziecka . Do zapisania dziecka w księgach parafialnych konieczny jest:
  • akt urodzenia z USC.
  • zaswiadczenie z parafii zamieszkania rodzicow chrzestnych o praktykach religijnych.
W kancelarii należy podać imię i nazwisko rodziców (nazwisko panieńskie matki ), daty i miejsca urodzenia rodziców. Data  i miejsce ślubu kościelnego , imię nazwisko chrzestnych oraz miejsce zamieszkania .

Nauki przed chrztem św. odbywają się w naszej parafii w  piątek przed niedzielą chrztu. Na nauki zapraszamy także rodziców chrzestnych, którzy nie są chrzestnymi w naszej parafii. Po naukach można otrzymać zaświadczenie o odbytych naukach liturgiczno-pastoralnych.