+Teofila Michalik (18.08.2022)

+Teofila Michalik (18.08.2022)

18.03.2023 g. 18.00   od męża i córki Marzeny z córką oraz syna Michała
30.03.2023 g. 18.00   od syna Mariusza z rodz.
28.03.2023 g.   7.00   od prac. Krzeszowickiego Centrum Zdrowia
19.04.2023 g.   7.00   od prac. Krzeszowickiego Centrum Zdrowia
08.06.2023 g.   9.00   od brata Jana z żoną
17.01.2023 g.   7.00   od chrześniaka Grzegorza z rodz.
18.01.2023 g.   7.00   od bratanka Tomasza z żoną
12.06.2023 g. 18.00   od rodz. Adamczyków z rodz.
26.03.2023 g. 17.00   od Grzegorza i Agnieszki Rozmus z rodz.
07.06.2023 g. 18.00   od prac. Krzeszowickiego Centrum Zdrowia
03.04.2023 g.   7.00   od sąsiadów z osiedla z ul. Polaczka, Żołnierzy Września, Wężyka
17.04.2023 g.   7.00   od sąsiadów z osiedla z ul. Polaczka, Żołnierzy Września, Wężyka
26.06.2023 g. 18.00   od sąsiadów z osiedla z ul. Polaczka, Żołnierzy Września, Wężyka

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE

– od Wandy i Joanny Matysik oraz rodz Wąsów
– od Teresy i Franciszka Mitka
– od Eweliny i Pawła Mitka
– od Tomasza i Marioli Kołodziejczyków
– od Renaty i Krzysztofa Stokłosa
– od rodz. Głowniów z Regulic i Ślusarczyków z Bolęcina
– od rodz Ornackich z Nowej Góry
– od Stanisława i Kazimiery Michalik z rodz.
– od Tomasza i Agnieszki Michalik z rodz.
– od rodz. Pałków z Regulic
– od rodz. Starzykiewiczów z Regulic
– od koleżanki Marii Pstrucha – Szandeckiej z mężem
– od dyr., nauczycieli i pracowników Szkoły Podst. nr 2 w Krzeszowicach
– od prac. Delikatesów Zdrojowych w Krzeszowicach
– od Marii Nowak
– od rodz. Bisów
– od Janiny i Henryka Rozmus
– od sąsiadki Wandy Skotnicznej
– od Rafała i Anety Skotnicznych z rodz.
– od Renaty i Pawła Nowak
– od Roberta i Lilianny Skotnicznych z dziećmi
– od Anety i Marcina Trzaska z rodz.
– od sąsiadów Nowińskich
– od sąsiadów Kania
– od rodziny Wójcików i Węgiel
– od rodziny Karczów i Pajor
– od rodziny Kurdzielów
– od grupy przyjaciół Agnieszki Mariusza
– od rodz Lorków z Filipowic