+ Wiesław Płonka (6.06.2023)

+ Wiesław Płonka (6.06.2023)

27.01.2024 g. 18.00   od żony
08.02.2024 g. 18.00   od syna z rodziną
16.11.2023 g.   7.00   od córki Magdaleny z mężem
23.11.2023 g.   7.00   od córki Anny z rodziną
27.12.2023 g.   7.00   od córki Izabeli z rodziną
31.01.2024 g. 18.00   od rodz. Sojków z Ćman
08.01.2024 g.   7.00   od rodz. Ropków i Grochali
13.01,2024 g.   7.00   od rodz. Sarneckich
20.12.2023 g.   7.00   od sąsiadów z os. Nowy Świat
23.12.2023 g.   7.00   od sąsiadów z os. Nowy Świat
29.02.2024 g. 18.00   od sąsiadów z os. Nowy Świat

MSZE SW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE

– od rodz. Hrabia z Nawojowej Góry
– od Elżbiety Kucia
– od rodz. Jania
– od Elżbiety Kuźnik z rodz. z Tenczynka
– od Związku Emerytów i Rencistów
– od sąsiadów Łabuzków
– od Ogrodów Działkowych „TĘCZA”
– od Ogrodów Działkowych „TĘCZA”
– od Arkadiusza z Rodz.
– od brata Jana
– od brata Wacława
– od rodz. Satorów
– od znajomych córki Izy i wnuczki Irminy z Sukiennic
– od znajomych córki Izy i wnuczki Irminy z Sukiennic