Zestawienie parafialne za 2017 rok

 

Nasza parafia na rok 2017 liczyła 4037 osób. Ta liczba tworzy 1651 rodzin. Ok. 51 osób to innowiercy. Należy powiedzieć że ok 250 osób wyjechało za granicę Chodzących regularnie do kościoła jest 1230 osób. Poziom ten utrzymuje się od dwóch lat.

Chrztów w mijającym roku było 36 co z rokiem 2016, kiedy było 47 jest znaczącym spadkiem. Chrzty odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca na Mszy św. o 11.00.

W klasie trzeciej do pierwszej Komunii św. przystąpiło 54 dzieci. Ogólnie rozdaliśmy 59.500 komunii co z rokiem wcześniejszym jest o prawie 14% wzrost.
Bierzmowanie przyjęło 46 osób z gimnazjum.
Sakrament małżeństwa przyjęło 8 par, w poprzednim jeszcze było ich 11.

W 2017 roku odeszło do Pana 35 osób, w tym 11 niezaopatrzonych i 1 innowierca. Niech Pan życia i śmierci obdarzy ich wiecznym życiem w swoim królestwie.

W minionym roku przeżyliśmy wspaniałe chwile duchowe. Najważniejsze z nich to nabożeństwa fatimskie, wniesienie do naszego kościoła figury M.B. Fatimskiej i relikwii pastuszków fatimskich św. Hiacynty i św. Franciszka na zakończenie obchodów setnej rocznicy objawień w Fatimie.

Powstała grupa charytatywna, która ma perspektywę pracy z potrzebującymi w naszej parafii.

Życzę wszystkim, aby odczuli w swoim życiu Jej macierzyńską opiekę. Modlę się za Was i Was o modlitwę za Jej wstawiennictwem w mojej intencji proszę.

Szczęśliwego Nowego Roku – pod opieką Maryi.