Zmianka różańcowa z poświęceniem sztandaru (6 VI 2021)

Dnia 6 czerwca 2021 przeżywaliśmy w naszej parafii we Wspólnocie Żywego Różańca ważne wydarzenie, które wpisało się historię parafii. Była to wyjątkowa zmianka różańcowa, którą poprowadził ks. dr Stanisław Szczepaniec – archidiecezjalny moderator Żywego Różańca. Po konferencji o temacie „Wartość modlitwy różańcowej we wspólnocie” zostali przyjęci do Róż nowi członkowie. Zostały im wręczone przez ks. dr Stanisława Szczepańca legitymacje wraz z modlitwą przynależności do danej Róży. Punktem kulminacyjnym tego spotkania było poświęcenie sztandaru dla naszej Wspólnoty Różańcowej, którego dokonał ks. Moderator. Na zakończenie osobiście dokonał zmianki tajemnic różańcowych w każdej Róży.

Zdjęcia z tego wydarzenia wykonał p. Rafał Biskup.