+Zofia Mandecka (7.07.2022)

+Zofia Mandecka (7.07.2022)

18.02.2023 g.   7.00   od syna Krzysztofa z rodz.
28.02.2023 g. 18.00   od córki Wandy z rodz.
22.02.2023 g.   7.00   od sąsiadów i mieszkańców osiedla Ćmany
27.01.2023 g.   7.00   od sąsiadów i mieszkańców osiedla Ćmany
15.03.2023 g. 18.00   od sąsiadów i mieszkańców osiedla Ćmany
11.03.2023 g. 18.00   od sąsiadów i mieszkańców osiedla Ćmany
23.02.2023 g. 18.00   od Janiny z rodziną
14.01.2023 g.   7.00   od wnuczki Mileny z mężem i prawnukiem

MSZE SW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE

– od sąsiadki Czesławy
– od rodz. Skotnicznych i Nowaków
– od rodz Kurdzieli
– od rodz. Kaniów i Bujakiewiczów
– od sąsiadów Jana Michalika z rodz.
– od Stanisławy Greli
– od Leszka Majewskiego z rodz.
– od Lucyny i Zygmunta Mandeckich z rodz.
– od Teresy i Marcina Kłeczków z rodz.
– od Haliny Woszczyna z rodz.
– od Marii Gajdy