+Andrzej Szlachta (12.10.2022)

+Andrzej Szlachta (12.10.2022)

20.06.2023 g.   7.00   od żony i syna Tomasza
27.06.2023 g.   7.00   od syna Arkadiusza z rodz.
03.07.2023 g.   7.00   od córki z rodz.
22.04.2023 g.   7.00   od Heleny i Wiesława Zelek
11.07.2023 g.   7.00   od rodz Ryszka
20.07.2023 g.   7.00   od mieszkańców z ul. Szarych Szeregów 7
27.07.2023 g. 18.00   od Franciszka Nowaka z Siedlca
03.08.2023 g.   7.00   od siostry z mężem
16.08.2023 g.   7.00   od sąsiadów z ul. Szarych Szeregów 6 klatka III
10.08.2023 g. 18.00   od sąsiadów z klatki
14.07.2023 g.   7.00   od sąsiadów z klatki

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE

– od Emilii Kot
– od rodz Rydzaniczów
– od brata Stanisława z rodz.
– od brata Józefa z rodz.
– od Wydziału Komunikacji w Krzeszowicach
– od Stanisławy Grzesiak z Woli Filipowskiej
– od mieszkańców z ul. Szarych Szeregów 7
– od rodz Krok
– od cioci Eugenii z rodz
– od rodz. Firków z Rudawy
– od Krzysztofa z żoną
– od Mariusza z rodz
– od sąsiadów z ul. Szarych Szeregów 6 kl. III
– od Teresy Wiecheć z rodz.
– od chrześniaka z rodz.
– od Joanny, Anny i Ewy
– od członków dawnego zarządu OSP w Siedlcu
– od sołtysa i Rady Sołeckiej w Siedlcu
– od dawnego SKR w Siedlcu
– od Jana i Anny Ziębińskich z Siedlca
– od rodz Kulków
– od rodz. Pieniążków
– od Józefa i Elżbiety Kulka z rodz.
– od Eweliny Saroty-Całek z rodz.
– od rodz. Durbaczów