+Bronisława Dudek (9.09.2022)

+Bronisława Dudek (9.09.2022)

04.03.2023 g.   7.00   od Krystyny i Stanisława Galos
20.06.2023 g. 18.00   od córki i syna z rodzinami
03.03.2023 g.   7.00   od sąsiadów i mieszkańców os. Nowy Świat
07.03.2023 g.   7.00   od sąsiadów i mieszkańców os. Nowy Świat
25.04.2023 g.   7.00   od sąsiadów i mieszkańców os. Nowy Świat
03.07.2023 g. 18.00   od sąsiadów i mieszkańców os. Nowy Świat
09.07.2023 g.   7.30   od sąsiadów i mieszkańców os. Nowy Świat
11.05.2023 g.   7.00   od sąsiadów i mieszkańców os. Nowy Świat
12.06.2023 g.   7.00   od Małgorzaty Stach z rodz.

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE

– od rodz. Piganów
– od Barbary i Macieja Głownia z rodz.
– od rodz. Maciejowskich z Grojca
– od sąsiadów Krańskich
– od rodz. Gastołów
– od koleżanek i kolegów z pracy córki Marty
– od koleżanek i kolegów z pracy córki Marty
– od rodz. Sojków