+Helena Radwan (10.11.2022)

+Helena Radwan (10.11.2022)

01.08.2023 g. 18.00   od syna Piotra z żoną Małgorzatą
08.08.2023 g. 18.00   od wnuków Krzysztofa i Anny
24.07.2023 g.   7.00   od dyr. i pracowników DPS w Czernej
07.07.2023 g.   7.00   od Danuty i Antoniego Radwan
20.04.2023 g.   7.00   od córki Barbary z mężem
05.08.2023 g.   7.00   od wnuków Adriana, Bartosza i Kamila
11.08.2023 g.   7.00   od prac. Ośrodka Rehabilitacji Ruchu w Krzeszowicach

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE

– od córki Barbary z mężem
– od syna Pawła z rodz.
– od Krzysztofa Radwan z rodz.
– od Bożeny Radwan z córkami z Gorzenia
– od Marka Radwana z rodz.
– od rodz. Hrabia z Pisar
– od rodz. Radwanów i Pelczarów z Wieprza
– od Ireny i Jana Gibar z Wieprza
– od Zbigniewa i Haliny