Dla ofiarodawców

Budowa nowego kościoła w Krzeszowicach
jest darem wdzięczności Bogu za Pontyfikat św. Jana Pawła II

Każdy, kto chciałby wesprzeć to dzieło, może to uczynić poprzez ofiarę na tacę w I niedzielę miesiąca lub po każdej mszy dar pieniężny złożony na ten cel i odnotowany w Księdze Ofiarodawców w kancelarii parafialnej lub poprzez wpłatę na konto parafialne:

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA P.W. ŚW. JANA PAWŁA II
W KRZESZOWICACH

rachunek nr: 13 1020 2384 0000 9102 0164 4855

PKO Bank Polski SA, Oddział 1,
32-500 Chrzanów, ul. Świętokrzyska 1.

Serdecznie dziękujemy za troskę i pomoc
w budowaniu naszej nowej świątyni.

Niech Bóg wynagrodzi Waszą ofiarność.