+Janina Piekarczyk (18.08.2023)

+Janina Piekarczyk (18.08.2023)

02.04.2024 godz. 18.00   od córki Małgorzaty z mężem i rodz.
18.01.2024 godz.   7.00   od rodz. Banachów
22.04.2024 godz. 18.00   od rodz. Sierzega
09.03.2024 godz.   7.00   od Adeli Molikiewicz i Marii Kita z rodz.
15.04.2024 godz. 18.00   od syna Janusza Piekarczyk i córek: Sary i Katarzyny
10.04.2024 godz.   7.00   od rodz. Stępniów i Bobaków
24.04.2024 godz.   7.00   od Michaliny i Tadeusza Grabowskich z rodz.
02.03.2024.godz.   7.00   od rodz. Odrzywolskich
05.03.2024 godz.   7.00   od Sąsiadów z os. Ćmany
26.03.2024 godz.   7.00   od Sąsiadów z os. Ćmany
30.04.2024 godz. 18.00   od Sąsiadów z os. Ćmany
12.03.2024 godz.   7.00   od rodz. Nowaków

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE

– od Stanisława Łądki z rodz.
– od siostry Haliny Strzelichowskiej
– od chrześniaka Aleksandra z rodz.
– od rodz Pobożniaków
– od rodz Korbielów z Paczółtowic
– od Teresy Bulek z rodz.
– od rodz. Karczów z Bielska-Białej
– od Marii Korbiel z córką i wnukiem