+ Kazimierz Janiszewski (22.09.2023)

+ Kazimierz Janiszewski (22.09.2023)

20.04.2024 g. 18.00   od żony Wiesławy
10.05.2024 g. 18.00   od rodz. Motyl
16.02.2024 g.   7.00   od Anny i Aleksandra Nowaków
23.02.2024 g.   7.00   od rodz. Marców
03.05.2024 g.   7.30   od rodz. Tarnowskich ze Żbika
06.03.2024 g.   7.00   od Pawła Gawlika z rodz.
05.04.2024 g.   7.00   od Janusza, Jacka, Zdzisława, Ryszarda i Władysława
13.03.2024 g.   7.00   od sąsiadów Olasów

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE

– od rodz. Chmielów
– od rodz. Żarski
– od Andrzeja i Krzysztofa
– od Krystyny Skibińskiej
– od Marii i Zygmunta Nowak
– od rodz. Caba z Oświęcimia
– od rodz. Panków
– od Wróblów i Setów
– od Bernardy Chowaniec z Oświęcimia
– od rodz. Górków z Suchego
– od Pawła i Katarzyny Chowaniec z dziećmi z Krakowa
– od Władysława Płaczek z żoną Martą i synami: Konradem i Jakubem
– od rodz. Palczewskich