+ Krzysztof Lenart (3.01.2024)

+ Krzysztof Lenart (3.01.2024)

05.08.2024 g. 18.00   od żony i dzieci z rodzinami
29.06.2024 g.   7.00   od żony i dzieci z rodzinami
27.06.2024 g.   7.00   od prac. Działu Handlowego Kopalni Porfiru i Diabazu
29.07.2024 g.   7.00   od warsztatu elektrycznego Kopalni Zalas
06.08.2024 g.   7.00   od kolegów i koleżanek z dział TSCT Kopalni Zalas
19.08.2024 g.   7.00   od kolegów i koleżanek z dział TSCT Kopalni Zalas
26.08.2024 g.   7.00   od prac. Kopalni Niedźwiedzia Góra
03.09.2024 g.   7.00   od Rady Nadzorczej Kopalń Porfiru i Diabazu w Krzeszowicach
09.09.2024 g.   7.00   od koleżanek i kolegów Kopalni Porfiru i Diabazu w Krzeszowicach
05.11.2024 g.   7.00   od koleżanek i kolegów Kopalni Porfiru i Diabazu w Krzeszowicach
10.09.2024 g. 18.00   od mamy
16.09.2024 g. 18.00   od brata Wiesława z rodz.
02.10.2024 g. 18.00   od siostry z rodz.
20.09.2024 g.   7.00   od rodz. Borowych
28.08.2024 g.   7.00   od rodz. Mirków i Pilarzy
25.09.2024 g.   7.00   od kuzyna Ryszarda z rodz.
01.10.2024 g.   7.00   od sąsiadów Góralczyków
23.09.2024 g. 18.00   od mieszkańców ul. Tęczowej
18.10.2024 g.   7.00   od Agnieszki Bodzęta

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE

– od warsztatu utrzymania ruchu Kopalni Zalas
– od dozoru Działu mechaniczno-energetycznego Kopalni Zalas
– od koleżanek i kolegów Kopalni Porfiru i Diabazu w Krzeszowicach
– od Teresy Niedzielskiej z rodz.
– od Teresy Niedzielskiej z rodz.
– od Mariusza i Iwony z dziećmi
– od Mariusza i Iwony z dziećmi
– od Danuty Kamieniec
– od rodziny Grochal
– od rodz. Grochal
– od sąsiadów Różyckich
– od Barbary i Tadeusza Woszczek
– od Ewy i Włodzimierza Całek
– od rodz. Galosów
– od kuzynki Alicji
– od kuzynki Alicji
– od kuzynki Jolanty
– od kuzynki Krystyny
– od dozoru górniczego Kopalni Porfiru i Diabazu Zalas
– od kuzyna Andrzeja z małżonką
– od rodz. Kadłuczków