Nasi duszpasterze

Ks. mgr Karol Szałas – proboszcz – ur. w 1964 r. we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął 21.05.1989 r w Katedrze na Wawelu z rąk kard. Franciszka Macharskiego. Od 1999 r. w Krzeszowicach.

Ks. mgr Marek Mierzwa – wikariusz – ur. w 1987 w Rabka – Zdrój. Święcenia kapłańskie przyjął w 2012 r w katedrze na Wawelu z rąk kard. Stanisława Dziwisza. Od 2023 w Krzeszowicach.