Róża Świętej Rodziny

W naszej parafii powstała nowa Róża Różańcowa Świętej Rodziny, rodziców modlących się za swoje dzieci. Modlitwa za dzieci jakże ważna w dzisiejszych czasach gdy mieszają się wartości i pojęcia młodemu pokoleniu.

Róże tworzą osoby modlące się dziesiątką różańca w ciągu dnia. Do Róży przystąpiło 20 osób, które spotykają się na zmianach tajemnic raz w miesiącu.