Róże różańcowe

W naszej parafii obecnie jest 9 Róż Różańcowych, w tym jedna męska i dwie rodziców modlących się za dzieci.

Każda Róża to 20 osób. Opiekunem Róż Różańcowych jest ks. Proboszcz.

Zmianki różańcowe odbywają się zawsze w I-szą niedzielę miesiąca. Rozpoczynamy od wspólnej modlitwy – krótka konferencja, którą prowadzi ks. Proboszcz (tematyka zawsze dotyczy różańca). Na zakończenie odmawiamy 10-tkę różańca.

Róże przy parafii działają bardzo prężnie, ich członkowie angażują się w:

  • jedną część różańca odmawianą codziennie w kościele przed wieczorną Mszą Św.
  • przygotowanie Adoracji (nabożeństwa 40-godzinnego),
  • przygotowanie ołtarza na Boże Ciało,
  • przygotowanie nabożeństw fatimskich (różaniec i procesja).

Parafia prowadzi księgę Róż Różańcowych, do której wpisywani są wszyscy członkowie.

Zapraszamy chętnych do tworzenia nowych Róż Różańcowych.