+ Stanisław Wróbel (13.12.2023)

+ Stanisław Wróbel (13.12.2023)

02.08.2024 g. 18.00   od żony Celiny
21.06.2024 g.   7.00   od rodz. Ziajów
18.07.2024 g.   7.00   od mieszkańców z bloku przy ul. Szarych Szeregów 1
18.10.2024 g. 18.00   od mieszkańców z bloku przy ul. Szarych Szeregów 1
23.07.2024 g.   7.00   od Róży O. Pio
19.08.2024 g. 18.00   od Róży O. Pio.
31.07.2024 g.   7.00   od rodziny Atłas
01.08.2024 g.   7.00   od Anny, Wiktora i Eweliny Łazowy
12.09.2024 g.   7.00   od Władysławy i Stanisława Jamrozowicz
13.09.2024 g.   7.00   od rodz. Bartosiewicz z Radwanowic
14.10.2024 g.   7.00   od rodz. Frączków
09.08.2024 g.   7.00   od kolegów z kotłowni
08.10.2024 g. 18.00   0d chrześniaka Tomka z rodziną

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE

– od rodz. Tarkowskich
– od rodz. Majchrów
– od rodz. Krzysztofków
– od rodz. Boniorów z Zabierzowa
– od Rafała Bonior z rodz. Z Zabierzowa
– od Zbigniewa Pieron z rodz. Z Krzeczowa
– od Anny Banaś
– od rodz. Maciejowskich z Krzczonowa
– od rodz. Maciejowskich z Krzczonowa
– od rodz. Maciejowskich z Krzczonowa
– od brata Romana z żoną
– od bratanicy Barbary z mężem z Krzczonowa
– od Bartłomieja i Jolanty Ciężkowskich z Tokarni
– od Stanisława Ciężkowskiego z Tokarni
– od Marii i Krzysztofa Pieron z Krzczonowa
– od rodz. Słoninów z Krzczonowa
– od rodz. Słoninów z Krzczonowa
– od brata Stefana z żoną
– od brata Stefana z żona
– od chrześnicy Katarzyny z rodziną
– od chrześnicy Katarzyny z rodziną
– od bratanicy Karoliny z rodziną
– od wujka Franciszka Wróbla z synem Janem
– od kuzyna Stanisława Wróbla z rodziną