Uroczystość Wszystkich Świętych – 01.11.2019

Dziś  Uroczystość Wszystkich Świętych. Nieszpory żałobne w kościele św. Marcina o godz. 14.00, a potem przejście na cmentarz. Procesja z modlitwami za zmarłych na cmentarzu, a o godz. 15.00 Msza św. O godz. 16.30 w kościele nie będzie już nabożeństwa różańcowego z wypominkami. Dziś pierwszy piątek.  Spowiedź podczas Mszy św. i od godz. 16.30 do 18.00. Po Mszy św. wieczornej nie będzie konferencji dla klas VI i VII Szkoły Podstawowej w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania.

Ze względu na sprawny dojazd do cmentarza Burmistrz Gminy Krzeszowice zarządza w dniach od 31.10 do 2.11 jednokierunkowy ruch kołowy od ul. Grunwaldzkiej ulicą Chłopickiego w kierunku cmentarza potem ul. Śmiałka do ul. Parkowej w stronę ul. Grunwaldzkiej i w kierunku ul. Nowej Wsi.

W sobotę wypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny). Na  cmentarzu przy krzyżu Msza św. godz. 15.30. Wcześniej, o godz. 15.00 na cmentarzu rozpoczniemy procesję żałobną z wypominkami.

W tych dniach warto zyskać Odpusty za zmarłych:

a) Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną we Wszystkich Świętych i w Dniu Zadusznym mogą dostąpić odpustu zupełnego, który może być ofiarowany tylko za zmarłych. Wg obowiązujących przepisów mogą uzyskać ten odpust tylko jeden raz w ciągu dnia. W czasie nawiedzania świątyni należy odmówić „Ojcze nasz” i „Wierzę”, oraz trzeba wypełnić inne warunki, jak spowiedź sakramentalna. Komunia św. i modlitwa według intencji Ojca Świętego.

b) Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące; odpust ten w dniach: od l do 8 listopada (włącznie) jest zupełny, w inne dni roku cząstkowy.

W kancelarii i w zakrystii przyjmujemy na wypominki roczne i listopadowe.

W listopadzie o godz. 17.30 w kościele – różaniec za zmarłych z wypominkami.

W  niedzielę o godz. 16.00 zmianka tajemnic różańcowych. Składka będzie przeznaczona dokończenie budowy kościoła i plebanii.

Na niektórych grobach, od lat nieuporządkowanych, pozostawiona jest kartka z prośbą o konsultację w tej sprawie z ks. proboszczem. Tym grobom grozi likwidacja – nawet, jeśli ta kartka zostanie usunięta lub położona na innym grobie.

Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej zebrał w ubiegłą niedzielę na rzecz ubogich 2607,30 zł. Serdeczne podziękowanie dla ofiarodawców i zaangażowanym w zbiórce.

Parafia św. Marcina z AGH organizuje samolotową pielgrzymkę do Gruzji od 26 maja do 2 czerwca. Zgłoszenia u ks. dziekana.