Odpust parafialny – 10 rocznica kapłaństwa ks. Marcina Rozmusa

21 października w naszym kościele  wyjątkowo o godz. 11.30 odprawiona została uroczysta suma odpustowa, której przewodniczył nasz parafianin ks. Marcin Rozmus, obchodzący 10-tą rocznicę swoich święceń kapłańskich. Obecnie ksiądz Marcin pełni posługę jako wikariusz w parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie. Oprócz   pracy w parafii nasz Rodak pracuje w Kurii Metropolitarnej pełniąc funkcję zastępcy Archidiecezjalnego Duszpasterza Młodzieży.
Miłość to temat przewodni homilii, którą w trakcie uroczystości wygłosił Jubilat.  Miłość pochodzi od Boga, miłość okazujemy na różne sposoby , Miłość towarzyszyć nam powinna codziennie , bez miłości trudno jest żyć. Święty nasz Patron Jan Paweł II jest przykładem dla nas wszystkich Miłości do Boga i bliźniego. Zwróciła uwagę, że prawdziwa Miłość powinna być Wolna, Ofiarna i Otwarta. Na koniec przytoczył piękny wiersz Karola Wojtyły o miłości :

Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiązała –
dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała.
A że się stałem równiną dla cichego otwartą przepływu,
w którym nie ma nic z fali huczącej, nie opartej o tęczowe pnie,
ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa
i tą światłością po liściach nie osrebrzonych tchnie.

Więc w tej ciszy ukryty ja – liść,
oswobodzony od wiatru,
już się nie troskam o żaden z upadających dni,
gdy wiem, że wszystkie upadną.

W imieniu Nas wszystkich zostały złożone życzenia na koniec eucharystii z okazji jublieuszu. Księże Marcinie Życzymy wielu łask Bożych i błogosławieństwa w Twojej pracy duszpasterskiej z młodzieżą. Życzmy sobie i módlmy się , aby Młodzi w naszej parafii brali przykład z księdza Marcina i Pan Bóg obdarowywał powołaniem kapłańskim młodych ludzi w Krzeszowicach.

Poniżej galeria zdjęć z uroczystości: