Odpust Parafialny

[Best_Wordpress_Gallery id=”38″ gal_title=”Odpust 2015 cz1″]

Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego! Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć, jak to objawił św. Stanisław i błogosławiony Maksymilian Maria Kolbe. Musicie być mocni miłością, która „cierpliwa jest, łaskawa jest… nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą… nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz wpółweseli się z prawdą”. Która „wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma”, tej miłości, która „nigdy nie ustaje” (1 Kor 13,4-8).Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów – dialog z człowiekiem i światem, zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym: z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym – dialog zbawienia.

Jan Paweł II
Kraków Błonia, 10 czerwca 1979

[Best_Wordpress_Gallery id=”39″ gal_title=”Odpust 2015 cz2″]

  25 października 2015 w naszej  obchodziliśmy odpust parafialny ku czci naszego świętego patrona Jana Pawła II . Uroczystości przewodniczył i homilię wygłosił Krzeszowiczanin ks. Waldemar Niemiec – obecnie proboszcz parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Czernichowie w Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Mszę świętą koncelebrowali  Proboszcz parafii św. Marcina w Krzeszowicach ks.  Dziekan Andrzej Szczotka oraz  Proboszcz parafii Brückl w Austrii ksiądz Paweł Windak. Swoim śpiewem uświetnił uroczystość nasz chór parafialny Allegria.

[Best_Wordpress_Gallery id=”40″ gal_title=”Odpust 2015 cz3″]

W uroczystości modliliśmy się w intencji naszej parafii o błogosławieństwo dla wszystkich parafian oraz o dobre przygotowanie do największej uroczystości w naszej parafii która czeka nas 15 listopada 2015 – Konsekracji Naszej Świątyni , której dokona nasz metropolita ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz.

[Best_Wordpress_Gallery id=”41″ gal_title=”Odpust 2015 cz4″]