+ Zdzisław Chochół (5.08.2023)

+ Zdzisław Chochół (5.08.2023)

08.03.2024 g. 18.00   od żony Janiny
03.08.2024 g. 18.00   od żony Janiny w rocznicę śmierci
10.02.2024 g. 18.00   od syna Krzysztofa z rodz.
28.01.2024 g.   9.00   od syna Waldemara z rodz
27.01.2024 g.   7.00   od Marty i Adama Kujac
30.01.2024 g.   7.00   od Jana Majochy
03.02.2024 g.   7.00   od prac. Delikatesów „Zdrojowa”
16.12.2023 g.   7.00   od „Margaretek”
29.12.2023 g.   7.00   od rodz. Gregorczyk i Rabijasz
10.01.2024 g.   7.00   od Małgorzaty i Andrzeja Molik
13.01.2024 g.   7.00   od Bogusławy i Bartosza Nowaków
16.01.2024 g.   7.00   od rodz. Cekierów i Rudzkich
26.02.2024 g.   7.00   od Stanisława Ziębińskiego z Kęt
10.03.2024 g.   7.30   od Wioletty Ziębińskiej z Kęt
01.01.2024 g.   9.00   od Mariusza i Eweliny z dziećmi
19.01.2024 g.   7.00   od chrześnicy Ewy z rodz.
21.01.2024 g.   7.30   od Róż różańcowych Rodziny z Nazaretu
12.02.2024 g. 18.00   od koleżanki i kolegów syna Waldemara z Kopalni Wapienia „Czatkowice”

MSZE ŚW. ODPRAWIANE NA UKRAINIE

– od Marcina Wójcika z rodz.
– od Grażyny Wójcik z rodz z Gorenic
– od Barbary i Jarosława Góreckich z synami
– od teściów z Paczółtowic
– od Stanisława i Renaty Kawala z rodz.
– od Agaty i Janusza Kuczara z rodz.
– od rodz. Kozerów
– od Karoliny i Daniela Molik
– od rodz. Piętaków z Izdebnika
– od Haliny i Adama Pomiernych z Racławic
– od chrześnicy Małgorzaty z Jaworzna z rodz.
– od rodz Małodobry
– od Ireny Nowek i Jadwigi Tkaczyk
– od rodz. Ziębińskich
– od rodz Nowaków
– od Stanisława Szlachty z rodz
– od Teresy Kulczyckiej
– od Anny i Jana Ziębińskich z Siedlca
– od Zbigniewa i Renaty Ziębińskich z rodz. z Byczyny
– od Bogusława i Izabeli Ziębińskich z Dębu
– od bratowej Aleksandry