Małżeństwa mieszane

Małżeństwem mieszanym (mixtae religionis) nazywa się związek zawarty przez dwie osoby ochrzczone, z których jedna przyjęła chrzest w Kościele katolickim lub do niego po chrzcie została przyjęta przez publiczne wyznanie wiary i nie wystąpiła z niego formalnym aktem (czyli jest katolikiem), druga zaś należy do Kościoła lub wspólnoty kościelnej nie utrzymującej pełnej jedności z Kościołem katolickim. Zawarcie takiego małżeństwa, bez wyraźnego zezwolenia kompetentnej władzy, jest zabronione (kan. 1124; Instrukcja 1986 r., n. 72, 1).

Zapraszam do zapoznania się informacjami dotyczącymi małżeństw mieszanych oraz im podobnych. Pod poniższym adresem można przeczytać szczegóły Prawo Małżeńskie Kościoła Katolickiego