Wielka Sobota

Noc paschalną rozjaśnia zmartwychwstały Chrystus. Jest to naprawdę Wielka Noc, bo w niej oceniamy w sposób sakramentalny mocą Ducha Św.  toWielka Sobota 2015
najważniejsze wydarzenie w dziejach świata i ludzkości, jakim było przejście
(pascha) do nowego życia przez zmartwychwstanie. Ta tajemnica zbawcza w
liturgii tej nocy stanie się dla nas teraźniejszością. Uobecnią nam ją przede
wszystkim dwa sakramenty paschalne: chrzest i Eucharystia. Oba te sakramenty
są dlatego ośrodkiem dzisiejszej liturgii. Cała dynamika nocy paschalnej
koncentruje się wokół nowego życia w Chrystusie, dlatego też cała jej liturgia
pełna jest symboli życia: Światło – słowo – woda i uczta. Znaki te stanowią
również główną treść kolejnych części liturgii wigilii paschalnej

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”30″ gal_title=”Wielka Sobota _”]
[Best_Wordpress_Gallery id=”29″ gal_title=”Wielka Sobota”]