Konkurs plastyczny na Kartkę Bożonarodzeniową

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów klas I-VIII  oraz szkół średnich do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym we współpracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza oraz parafii św. Jana Pawła II na najpiękniejszą kartkę świąteczną.

Prosimy o wykonanie kartki bożonarodzeniowej w dowolnej technice płaskiej w formacie A5 (np. rysunek, kolaż) gramatury bloku technicznego. Pracę należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 16 grudnia do p. Anny Kurdziel lub ks. Jana Jelonka. Kartkę należy podpisać z tyłu OŁÓWKIEM  imieniem, nazwiskiem i klasą lub na osobno dołączonej kartce.

Wyniki konkursu oraz termin rozdania nagród zostanie podany na stronie internetowej szkoły oraz parafii św. Jana Pawła II. Wszystkie kartki zostaną przekazane osobom starszym przebywającym w domach pomocy społecznej w Krakowie. Dostarczenie pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć prac plastycznych na stronie internetowej szkoły oraz parafii oraz przekazaniem ich dla podopiecznych domów pomocy społecznej.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!